مه‌هدیتی و مه‌هده‌ویه‌ت

پێشگووتن
ئمامه‌ت
هێڤیا ئمامێ ڤه‌شارتی (غه‌یبه‌ت و ڤه‌شارتن)
فه‌لسه‌فه ‌و حكمه‌تا غه‌یبه‌تێ
قسمێن غه‌یبه‌تێ
فه‌ید‌ێن ئمامێ ڤه‌شارتی (غائب)
عه‌مر و ته‌مه‌نێ درێژ
مه‌هدی ناسی
ده‌ورانا زاهربوونێ