بیر و ھزر

مه‌دحێ پێغه‌مبه‌ر صلى الله عليه وآله ژ ديوانا مه‌لايێ جزيرى
به‌رھه‌ڤووكا حه‌د‌یسی
بژاره‌یا شعران
رڒخنڒ و پێشنیاری
پرسیار و بڒرسڤ
بیر و ھزرێن خوڒدڤانا
كتێبخانڒ