مه ها سۆر، محه ره م

ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (1)
ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (2)
ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (3)
ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (4)
ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (5)
ل که ربه لایێ چ قه ومیه؟ (6)
رووژا عاشوورا
باشی و سه‌راتی یێن ئمام حوسه‌ین
د‌ه‌رسێن ژیانێ د‌ قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ د‌ا
سه‌به‌بێن ھلپه‌رینا ئمام حوسه‌ین
شین و تازی یا عاشوورایێ
قصه‌تا كه‌ربه‌لایێ
قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟